Ариунболд Жаалжавын

2020 оны 2-р сараас Боловсролын зээлийн сангийн захирал

Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийг нягтлан бодогч-эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн

МУИС-ийг магистрын зэрэгтэй төгссөн.

ОХУ-д докторын зэрэг хамгаалсан

АНУ-д магистрын ба докторын дараах сургалтанд хамрагдсан

СЭЗДС-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхмийн ахлах багш байсан

2018 оноос Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд дарга, ажлын албаны дарга

Эх сурвалж: jargaldefacto.com