Атарцэцэг Лхүндэвийн

2019 оноос Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн 


Боловсрол:
1969-1979 онд Дархан-Уул аймгийн арван жилийн 3 дугаар дунд сургууль,
1979-1985 онд “ОХУ-ын Улсын Их сургууль”, Эрх зүйч,
2009-2010 онд “ОХУ-ын Улсын Их сургууль”, Хууль зүйн магистр.

Хөдөлмөр эрхлэлт:
1985 онд Дархан хотын шүүхэд нарийн бичгийн дарга,
1985-1990 онд Дархан хотын Ардын хэсгийн шүүхийн шүүгч,
1990-1998 онд Дархан-Уул аймгийн шүүхийн шүүгч,
1998-2005 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч,
2005-2019 онд Улсын Дээд шүүхийн шүүгч,
2019.10.31-ний өдрөөс Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна.

И-мэйл: atartsetseg@judcouncil.mn

Саналаа бичээрэй

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s