Байгальмаа Гочоосүрэнгийн

2017 оноос Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэд дарга


Албан ёсны намтар

1999 онд “Отгонтэнгэр” Их с100ургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр,
2011 онд Нийгмийн ухааны Либерти дээд сургуулийг төрийн удирдлагын мэргэжлээр тус тус төгссөн.
2002-2006 онд ШШГЕГ-ын Тогтоол гүйцэтгэх газарт ахлах байцаагч
2006 оноос МоАХ-ны Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
2012 онд Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын зөвлөх
2012-2015 онд Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд
2016 онд Монгол Улсын Их Хурлын даргын зөвлөх
2017 оноос Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга
2017-2019 онд Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн
2020.01.08-наас Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн

Эх сурвалж: Сонгуулийн ерөнхий хороо – gec.gov.mn