Батболд Эрдэнэбилэгийн

  • 2006 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр,
  • 2012 онд АНУ-ын Вашингтоны Ди Си Стрейр Их сургуулийн магистрантурыг тус тус төгссөн.
  • 2007-2010 онд Санхүүгийн зохицуулах хороонд хянан шалгагч, улсын байцаагч
  • 2012-2013 онд Санхүүгийн зохицуулах хороонд хянан шалгагч, улсын байцаагч
  • 2013-2014 онд Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яаманд эдийн засагч
  • 2014-2016 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга, орон тооны гишүүн, даргын үүрэг гүйцэтгэгч
  • 2016-2018 онд “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д захирлын зөвлөх
  • 2018 оноос Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга
  • 2020.01.08-наас Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн