Батгэрэл Мягмарсүрэнгийн

Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн дарга


ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

1973-1983

Нийслэлийн 10-н жилийн 2-р дунд сургууль

1983-1988

ЗХУ-ын Свердловск хотын Уул уурхайн дээд сургууль, Уулын машины механик-инженер

1990-1994

МУИС-ын Эдийн засгийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Үйлдвэрийн эдийн засагч

1997-1998

Төрийн захиргаа, удирдлагын хөгжлийн институт, Төрийн удирдлагын арга зүйч

2018-2019

Улаанбаатар эрдэм Их Сургууль, Бизнесийн удирдлагын магистр

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

1995-1998

“Хонгорзул” ХХК-ын Дэд захирал

1998-2000

Сангийн яамны Бүтцийн өөрчлөлтийн бодлогын газар, мэргэжилтэн

2000-2004

Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлого, зохицуулалтын газар, Ахлах мэргэжилтэн

2004-2009

Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар Ахлах мэргэжилтэн

2009-2015

Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

2015-2016

Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн хэлтсийн дарга

2016-2019

Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Төсвийн нэгтгэлийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

2019 оноос

Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, Төрийн нарийн бичгийн дарга