Бауыржан Далелийн

2020 оноос Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга


Албан ёсны намтар

БОЛОВСРОЛ

1984 – 1994 Дэлүүн сум 10 жил

1994 – 1997 ШУТИС – Авто инженер

1997 – 1999 ШУТИС – Техникийн ухааны магистр

2009 – 2011 Удирдлагын академи – Төрийн Удирдлага

ТУРШЛАГА

2016 – Аймгийн ИТХ-ын дарга

2020 оноос Аймгийн Засаг даргаар томилогдон ажиллаж байна

ГАДААД ХЭЛ

Англи хэл, Орос хэл, Хятад хэл

Гавьяа шагнал :

1999 он Худалдаа, аж үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан.

2006 он Хөдөлмөрийн Хүндет медаль.

2007 он Алтан гадас одон

2012 Нефтийн Тэргүүний ажилтан.