Баяндүүрэн Дугардоржийн


2020 оноос Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн


Албан ёсны намтар

  • 1988 онд МУИС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
  • 1988-1989 онд Төв аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны хуулийн хэлтэст ахлах зөвлөх
  • 1989-1991 онд Төв аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны Хууль зүй, арбитрийн хэлтэст арбитрч
  • 1991-1992 онд Улсын Бага Хурлын Тамгын газарт мэргэжилтэн
  • 1992-2000 онд Улсын Их Хурлын Тамгын газарт мэргэжилтэн
  • 1992-2001 онд Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга
  • 2001-2006 онд Сонгуулийн ерөнхий хороонд референт, ахлах референт
  • 2006 оноос Сонгуулийн ерөнхий хорооны Ажлын албаны дарга
  • 2020.01.08-наас Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн

Эх сурвалж: gec.gov.mn