Оюумаа Володягийн

2017 оноос Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн


Боловсрол:

1994-1998 МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль. Эрх зүйн бакалавр;
1996-1999 МУИС-ийн Олон Улсын харилцааны дээд сургууль. Англи хэлний хэлмэрч;
1998-1999 МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль. Хууль зүйн ухааны магистр;
1999-2000 он МУИС-ийн Дээд сургуулийн сэтгэл судлал, сургалтын онол, арга зүйн багшийн дээд курс;
2008-2009 Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын сургууль. Төрийн удирдлагын менежер;
2010 МУИС-д “Олон улсын хувийн эрх зүйн субьект-Төр түүний өмчийн эрх зүйн байдал” сэдвээр Хууль зүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
2011-2015 МУИС-ийн Бизнесийн сургууль. Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр суралцаж бизнесийн удирдлагын бакалавр;

Хөдөлмөр эрхлэлт:

1998 оноос одоог хүртэл МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд 17 жил тасралтгүй багшилж байгаа.
2007 оноос МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэргэдэх Харьцуулсан судалгааны төвийн судлаач;
2007-2010 Ахлах багш;
2010-2012 Дэд профессор;
2012.01-2013.09 Олон улсын эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор;
2013.09-2015.09 Олон улсын эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор;
2015.09 сараас Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн профессор.

1999 оноос Нотариатч, 2009 оноос МНТ-ын удирдах зөвлөлийн гишүүн;
2003-2011 онд Өмгөөлөгч;
2009-2015.06 Хууль зүйн сайдын дэргэдэх Нотариатын мэргэшлийн хорооны гишүүн;
2010 оноос МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн;
2013 оноос МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн;
2012.01-2012.03 ХБНГУ-ын Humburg дахь Max Planck Institute for Comparative and International Private Law-д зочин судлаач;
2013 оноос Хүмүүнлэгийн их сургуулийн харьяа Билиг дээд сургууль, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн”;
2013 оноос Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн шалгалтын хорооны гишүүн;
2014 оноос Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн дэргэдэх Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүн;
2013 оноос БСШУЯ-ны сайдын тушаалаар “Хууль зүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл”-ийн гишүүн.
2017 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байна.

Шүүхийн хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Саналаа бичээрэй

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s