Ганболд Д

2020 оны 2-р сараас БОАЖЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга


1982 онд Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ суманд төрсөн. Эхнэр, хүүгийн хамт амьдардаг. 2003 онд Монгол Улсын их сургуулийн Эдийн засгийн сургууль, 2014 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг тус тус төгссөн.

Статистик-эдийн засагч мэргэжилтэй, Эдийн засгийн ухааны магистр. 2003-2004 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний туслах, 2006-2016 онд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт шинжээч, Засгийн газрын референт, 2015 онд Сангийн яаманд Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2016 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Захиргаа, хүний нөөцийн газрын даргаар ажиллаж байжээ.

Д.Ганболд нь  1982 онд Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ суманд төрсөн. Эхнэр, хүүгийн хамт амьдардаг. 2003 онд Монгол Улсын их сургуулийн Эдийн засгийн сургууль, 2014 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг тус тус төгсчээ. Тэрээр  статистик-эдийн засагч мэргэжилтэй, Эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэгтэй.

2003-2004 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний туслах,
2006-2016 онд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт шинжээч, Засгийн газрын референт,
2015 онд Сангийн яаманд Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
2016 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Захиргаа, хүний нөөцийн газрын даргаар тус тус ажиллаж байжээ


  • 1982 онд Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ суманд төрсөн.
  • Эхнэр, хүүгийн хамт амьдардаг.
  • 2003 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль
  • 2014 онд Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг төгссөн.
  • Статистик-эдийн засагч мэргэжилтэй.
  • Эдийн засгийн ухааны магистр.
  • 2003-2004 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний туслах,
  • 2006-2016 онд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт шинжээч, Засгийн газрын референт,
  • 2015 онд Сангийн яаманд Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга,
  • 2016 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Захиргаа, хүний нөөцийн газрын даргаар ажиллаж байсан юм.