Ганзориг Ц.

2015 оны 07-р сараас Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга


Боловсрол:

1999-2003 онд Улаанбаатарын Их Сургуулийг хими-технологич мэргэжлээр,
2003-2005 онд Улаанбаатарын Их Сургуулийг хими-технологийн магистр,
2006 онд Батлан хамгаалахын их сургуулийн Цэргийн дээд сургуулийн Химийн цэргийн командын офицер,
2007-2010 онд Томас Бата Их Сургуулийг докторын зэрэгтэй /Ph.D/ тус тус төгссөн.
Ажилласан байдал:

2003-2010 онд Шинжлэх ухааны академид эрдэм шинжилгээний ажилтан,
2011-2014 онд Гамшиг судлалын хүрээлэнд судлаач-химич,
2014-2015 онд Бодлого төлөвлөлт хамтын ажиллагааны газарт Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга,
2015 оны 01 сараас 07 сар хүртэл Бодлого төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны газрын дарга,
2015 оны 07 сараас Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд даргаар тус тус ажиллаж байна.