Гантулга Т.

2020 оны 7-р сараас Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга 


Төгссөн сургууль: 

1985-1990 онд ОХУ-ын Москва хотын Хүмүүнлэгийн их сургуулийг Түүх нийгмийн багш мэрэгжлээр төгссөн. 1997 – 2000 онд МУИС-ийн докторантур, Улс төр судлаач, 2002- 2004 онд Үндэсний Тагнуулын академийн, Эрх зүйч, Улс төрийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, PhD

Ажлын туршлага: 

1983-1985 онд Говь-Алтай аймгийн МХЗЭ-ийн хороонд зохион байгуулагч, 1990-1994 онд Говь-Алтай аймгийн МАН-ын хороонд улс төрийн ажилтан, 1994-2000 онд “Алтайн Кашмир” ХХК-ийн Ерөнхий захирал, 2000 – 2007 онд МАН-ын даргын зөвлөх, 2007-2009 онд Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, 2009-2012 онд ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, 2013-2016 онд МАН-ын Нарийн бичгийн дарга, 2016 – 2020 онд Эрчим хүчний дэд сайдаар тус тус ажиллаж байжээ.


 • 1985 – 1990 онд  ОХУ-ын Москва хотын Хүмүүнлэгийн их сургууль, Түүх нийгмийн багш
 • 1997 – 2000 онд  МУИС-ийн докторантур, Улс төр судлаач
 • 2002- 2004  онд  Үндэсний Тагнуулын академи, Эрх зүйч
 • Улс төрийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, PhD
 • 1983 – 1985 онд              Говь-Алтай аймгийн МХЗЭ-ийн хороонд зохион байгуулагч
 • 1990 – 1994 онд              Говь-Алтай аймгийн МАН-ын хороонд улс төрийн ажилтан
 • 1994 – 2000 онд             “Алтайн Кашмир” ХХК-ийн Ерөнхий захирал
 • 2000 – 2007 онд              МАН-ын даргын зөвлөх
 • 2007 – 2009 онд              Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
 • 2009 – 2012 онд              ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
 • 2013 – 2016 онд              МАН-ын Нарийн бичгийн дарга
 • 2016-2020 онд                 Эрчим хүчний дэд сайд

Төгссөн сургууль:

1985 – 1990 онд  ОХУ-ын Москва хотын Хүмүүнлэгийн их сургууль, Түүх нийгмийн багш

1997 – 2000 онд  МУИС-ийн докторантур, Улс төр судлаач

2002- 2004  онд  Үндэсний Тагнуулын академи, Эрх зүйч

Улс төрийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, PhD

АЖЛЫН ТУРШЛАГА    

1983 – 1985 онд           Говь-Алтай аймгийн МХЗЭ-ийн хороонд зохион байгуулагч

1990 – 1994 онд           Говь-Алтай аймгийн МАН-ын хороонд улс төрийн ажилтан

1994 – 2000 онд           “Алтайн Кашмир” ХХК-ийн Ерөнхий захирал

2000 – 2007 онд           МАН-ын даргын зөвлөх

2007 – 2009 онд           Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

2009 – 2012 онд           ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга

2013 – 2016 онд           МАН-ын Нарийн бичгийн дарга

2016 оноос                   Эрчим хүчний дэд сайд

Гадаад хэлний мэдлэг: Англи, Орос

Шагнагдсан байдал:

2001 онд           Алтангадас одон

2008 онд           Байгаль орчны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг

2009 онд           Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон

2011 онд           Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан

2011 онд           Монгол Улсын Засгийн Газрын хүндэт өргөмжлөл