Ганхүү Цэвэлсодномын

2016 оноос Газар зохион байуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга


Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Гэр бүл:  Эхнэр, дөрвөн хүүхэдтэй

Боловсрол: 

2000 он, Монгол улсын шинжлэх ухааны их сургууль, Техникийн ухааны магистр
1999 он, Удирдлагын академи, Удирдахуйн ухааны магистр
1998 он, ДБЯ-ны Барилгын ажлын мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монгол улсын зөвлөх инженер
1975-1985 он, Монгол улсын их сургууль, Барилгын инженер
1965-1975 он, Дундговь аймгийн 10 жилийн дунд сургууль.

Ажлын туршлага

2016 оноос, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Газрын дарга
2012-2016 он, “Инэл” ХХК, Зөвлөх
2011-2012 он,Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар, Газрын дарга
2009-2011 он, Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга Улаанбаатар хотын ерөнхий инженер, Газрын дарга
2004-2008 он, Барилга, хот байгуулалтын яам, Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн бодлого зохицуулалтын газрын дарга, мөн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
1997-2004 он, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Барилга хөрөнгө оруулалтын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд ахлах инженер, Барилга хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, Хотын ерөнхий инженер
1991-1997 он, “Есөн-Од” ХХК, “Хулан-Уул” ХХК, “Есөн-Од” ХХК-ийн Ерөнхий менежер, “Хулан-Уул” ХХК-ийн захирал
1983-1990 он, Дундговь аймгийн МАХН-ын хороо, Барилга хариуцсан зааварлагч, Үйлдвэр, барилгын тасгийн эрхлэгч, Үйлдвэр, барилга эдийн засгийн хэлтсийн эрхлэгч
1980-1983 он, Дундговь аймгийн Барилга трест, Барилгын инженер, ахлах инженер.