Дэлгэрсайхан Дагвадоржийн

2020 оны 8-р сараас Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга


Монгол Улсын Техникийн Их Сургуулийг 1997 онд бакалавр, 1999 онд магистр, 2011 онд докторантаар төгссөн

Компьютерийн программ хангамжийн мэргэжилтэй

2016 оноос Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд даргаар ажилласан