Заяабал Батжаргалын

2019 оноос Татварын ерөнхий газрын дарга


Боловсрол
1999 МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль, Санхүү-эдийн засгийн бакалавр
2016 МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Эрх зүйч бакалавр
2018 АНУ-ын Жорж Майсоны Их Сургууль, Төрийн бодлогын магистр

Ажилласан байдал
1999-2000 УИХ-ын гишүүний туслах
2002-2005 Өрхийн Амьжиргааг Дэжих Хөтөлбөрийн Газрын мэргэжилтэн, төслийн ажилтан
2008-2009 Түлш эрчим хүчний яамны хэлтсийн дарга
2009-2010 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны газрын дарга
2010-2012 Төрийн өмчийн хорооны газрын дарга, Төрийн өмчийн хорооны дарга
2012-2015 Санхүүгийн зөвлөх, УИХ-ын гишүүний зөвлөх
2015-2019 Татварын Ерөнхий Газрын дэд дарга,
2019 оноос Татварын Ерөнхий Газрын дарга