Лүндэг Сүрэнжавын

2021 оны 7-р сараас Ерөнхийлөгчийн Ахлах зөвлөх


Албан ёсны намтар

2021 оны 7-р сар

1989-1999 онд Нийслэлийн 52 дугаар сургууль, 2000-2004 онд Монгол Улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Компьютерийн техник, менежментийн сургуулийг төгсөж, 2012-2013 онд АНУ-ын Страйерийн их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан.

  • 2006-2009 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний туслах,
  • 2010 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний зөвлөх,
  • 2010-2011 онд Монгол Ардын намын даргын туслах,
  • 2014-2017 онд Монгол Улсын Шадар сайдын Шадар туслах,
  • 2017-2019 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Шадар туслах,
  • 2020-2021 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр тус тус ажилласан.

Эх сурвалж: president.mn