Магнайсүрэн Сандагийн

2015 оны 10-р сараас Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


Албан ёсны намтар

Боловсрол:
1993 онд Говь-Алтай аймгийн 10 жилийн 1-р сургууль
1997 онд МУИС-ийн ХЗДС /эрх зүйч, бакалавр/
1999 онд МУИС-ийн ХЗДС /эрх зүйч, магистр/

Ажилласан байдал:
1997 – 1999 онд “Улаанбаатар-Эрдэм” дээд сургуульд багш, тэнхимийн эрхлэгч,
1999 – 2000 онд УИХ-ын Тамгын газарт УИХ-ын гишүүний туслах,
2000 – 2005 онд УИХ-ын тамгын газарт зөвлөх,
2005 – 2006 онд СБД-ийн ЗДТГ-т Тамгын газрын дарга,
2006 – 2007 онд ХХААЯ-нд Сайдын зөвлөх,
2007 – 2008 онд Сангийн яаманд Газрын дарга,
2008 – 2013 онд УИХ-ын Тамгын газарт Нарийн бичгийн дарга,
2015 оны 2-р сараас Хөдөлмөрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга,
2015 оны 10-р сараас Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна.

Эх сурвалж: Барилга, хот байгуулалтын яам – http://mcud.gov.mn/