Мөнхжин Батсүмбэрийн

2020 оноос Гадаад харилцааны дэд сайд


1985  онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Эхнэр, 2 хүүхэдтэй.

Боловсрол

2005 онд                   Монгол Улсын их сургууль

2015 онд                   Оксфордын их сургууль

Британи судлал, дипломат үйл ажиллагааны мэргэжилтэй.

Ажлын туршлага

2008-2009 онд         Гадаад харилцааны яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын

газарт мэргэжилтэн

2009-2011 онд         Гадаад харилцааны яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын

газарт атташе

2011-2014 онд         Лондон дахь Элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн

бичгийн дарга

2015-2016 онд         Гадаад харилцааны яамны  Бодлого төлөвлөлтийн газарт

хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга

2016-2017 онд         Монгол Ардын Намын Гадаад харилцааны албаны дарга

2017 онд                    Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Гадаад бодлогын зөвлөх

2020 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрөөс Монгол Улсын Гадаад харилцааны

дэд сайд