Мөнхцэцэг Цэрэнжамцын

2020 оноос УИХ-ын гишүүн


Албан ёсны намтар
(УИХ-ын цахим сайт – parliament.mn)

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1997 онд
МУИС, улс төр судлал
1999 онд
МУИС, “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зүгээс олон нийтийн санаа бодолд үзүүлэх нөлөөлөл” магистр
2009 онд
МУИС, “Сонгуулийн компанийн коммуникаци: Монгол Улсын жишээн дээр”
Улс төр судлаач, Улс төр судлалын доктор, дэд профессор
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1997-2000 онд
Өнөөдөр сонины улс төр, гадаад мэдээний албанд тоймч, орчуулагч
1997-2001 онд
МУИС-ийн улс төр судлалын тэнхимд багш
2006-2007 онд
ХБНГУ-ын Koblenz Landau University-д зочин судлаач
2002-2010 онд
МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимд багш
2008-2015 онд
Улс төрийн коммуникацийн төвийн захирал
2011-2014 онд
МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимийн эрхлэгч
2013 онд
АНУ-ын Ohio State University-д зочин судлаач
2014-2019 онд
МУБИС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхимд дэд профессор
2012 оноос
Улс төрийн коммуникацийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал
2019-2020 онд
Стратеги академийн захирал
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос, Герман