Нандинжаргал Ганболдын

2016 оноос Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга


2003-2010 онд Монголбанкны Мөнгөний бодлого судалгааны газарт эдийн засагч, 2010-2013 онд Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга, 2013 онд Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын орлогч дарга, 2013-2014 онд Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, 2014-2015 онд мөн яамны Хүнсний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, 2015-2016 онд “Эрдэнэс Монгол” компанийн дэд захирлын багт Төслийн захирлаар ажиллаж байв.