Наранбаатар Нанзадын

2020 оноос УИХ-ын гишүүн


Албан ёсны намтар
(УИХ-ын цахим сайт – parliament.mn

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1992 онд
Өмнөговь аймгийн 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль
1996 онд
Цэргийн их сургууль, эдийн засагч, нягтлан бодогч
2011 онд
АНУ-ын Калифорнийн их сургууль, эдийн засгийн ухааны магистр
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1996-1998 онд
Цэргийн их сургуульд багш
1998-2002 онд
Төрийн өмчийн хороонд мэргэжилтэн
2002-2004 онд
Өмнөговь аймгийн татварын хэлтсийн дарга
2004-2009 онд
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын дарга
2011-2015 онд
“Билэгт говь” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
2016-2020 онд
Өмнөговь аймгийн Засаг дарга
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
ШАГНАЛ
2018 онд
Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан
2019 онд
Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан
ГАДААД ХЭЛ
Англи