Нарантуяа Ганбатын

2020 оны 11-р сараас Хүний эрхийн үндэсний хорооны гишүүн

  • 2003 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр дүүргэсэн.
  • 2010 онд Мельбурны Их Сургуульд нийтийн эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн мастер (LL.M) зэрэг хамгаалсан.
  • “Хүний эрхийн гэрээний хуульжсан дэглэмийг эргэцүүлэхүй” сэдвээр олон улсын хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны үндэсний төвшин дэх үр нөлөөг шинжилсэн судалгааны ажил хийж, 2018 онд Австралийн Үндэсний Их Сургуульд доктор (PhD) зэрэг хамгаалсан.
  • Харвардын Их сургууль, Хүний эрх, хүмүүнлэгийн эрх зүйн Женевийн Академи, Лундын Их Сургуулийн Раул Валленбергийн хүрээлэнд хүний эрх, олон улсын нийтийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

Ажилласан байдал:

  • Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн
  • 2016-2020 онд Раул Валленбергийн хүрээлэн, Европын Их Сургуулийн Хүрээлэн, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Ази Номхон Далайн Хүний Эрхийн Үндэсний Байгууллагуудын Форум, Европын Холбоо, Олон Улсын Хөгжлийн Эрх Зүйн Байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагууд, Нээлттэй Нийгэм Форум зэрэг төрийн бус байгууллагуудад зөвлөхөөр ажилласан. 2018 оноос Австралийн Үндэсний Их Сургуулийн зочин судлаач
  • 2011-2012 онд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны дарга
  • 2010-2011 онд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ахлах референт
  • 2004-2007 онд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст референт

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа

  • 2020.11.06-2026-11.06