Нарантуяа Пүрэвдоржийн

2020 оноос Налайх дүүргийн ИТХ-ын дарга

“Идэр” дээд сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр, 2018-2019 онд МУТБУА-ийг “Төрийн захиргаа-Хүний нөөцийн мэргэжлээр тус тус төгссөн байна. П.Нарантуяа нь хорооны зохион байгуулагч, Засаг дарга, ДИТХ-ын төлөөлөгч, ЗДТГ-ын ТНҮХ-ийн дарга зэрэг албан тушаалыг хашиж явсан. Мөн 2019 оноос одоог хүртэл дүүргийн МАН-ын хорооны дэд дарга, тэргүүлэгчээр ажиллаж байгаа бөгөөд өнгөрөгч оноос дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа юм.