Нацагдолгор Цэнд-Аюушийн

2020 оны 8-р сараас Соёл, урлагийн газрын дарга


УИХ-ын Тамгын газар, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамны газрын дарга, Төрийн банкны газрын захирал, Дэлхийн банкны төслүүдийн удирдагч, хувийн хэвшилд их, дээд сургуулийн захирлаар ажиллаж байжээ.

Сэтгэл судлалын доктор Ц.Нацагдолгор

МАН-ын Бага хурлын гишүүн,

НАМЭХ-ны дэд Ерөнхийлөгч