Туваан Цэвэгдоржийн

Улс төрч, 2020 оноос УИХ-ын гишүүн


Албан ёсны намтар
(УИХ-ын цахим сайт – parliament.mn)

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1991 онд
Ерөнхий боловсролын дунд сургууль
2000 онд
Анагаах ухааны их сургуулийг хүний их эмч, бакалавр
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
2017-2020 онд
Ардчилсан намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны дэд сайд
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны газрын дарга
НХҮЕГ-ын дарга
Ардчилсан Намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Ардчилсан Намын дэд дарга
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
ШАГНАЛ
Алтан гадас одон
ГАДААД ХЭЛ
Орос, Словак