Хунан Жаргалсайханы

2020 оны 11-р сараас Хүний эрхийн үндэсний хорооны гишүүн

Боловсрол:

 • 1999-2003 онд Ёотвөш Лорандын нэрэмжит Шинжлэх ухааны их сургуульд Төр, эрх зүйн ухааны бакалавр
 • 2003-2006 онд Ёотвөш Лорандын нэрэмжит Шинжлэх ухааны их сургуульд Төр, эрх зүйн ухааны магистр

Ажилласан байдал:

 • Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 • Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн
 • 2017-2019 онд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгч
 • 2016-2017 онд Монголын Хуульчдын холбооны Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
 • 2016-2017 онд “Нээлттэй нийгэм” форумын “Эрх зүйн чадавхыг дээшлүүлэх нь” төслийн зөвлөх
 • 2013-2016 онд “Партнерс Форевер” ХХК-ийн хуульч
 • 2011-2013 онд НҮБХХ-ийн “Эрх зүйн чадавхыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах нь” төслийн зохицуулагч
 • 2007-2011 онд НҮБХХ-ийн “Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж ба Хүний эрх” төслийн зохицуулагч
 • 2005-2007 онд ХЗДХЯ-ны Хууль зүйн бодлогын газар, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс, Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Ажлын албанд тус тус мэргэжилтэн

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа

 • 2020.11.06-2026-11.06