Хуягбаатар Батчулууны

БОЛОВСРОЛ

  • 1989 – 1998 Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын I 10 жил
  • 2004 – 2008 ХААИС
  • 2014 – 2016 Удирдлагын академи

БОЛОВСРОЛ ЗЭРЭГ

  • хөрөнгө оруулалтын менежментийн магистр

ТУРШЛАГА

  • 2009 – 2010 Налайн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар бүртгэлийн мэргэжилтэн
  • 2010 – 2012 Улсын Их Хурлын Тамгын газар УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
  • 2013 – 2013 Сонгинохайрхан дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн мэргэжилтэн
  • 2013 – 2016 Улсын Их Хурлын Тамгын газар УИХ-ын гишүүний бие төлөөлөгч
  • 2016 оноос – Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгч

ИМЭЙЛ

CV FACEBOOK