Хүдэрчулуун Нанжидын

2020 оноос Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд  дарга


АЖЛЫН ТУРШЛАГА

2004-2016      ЭМШУИС , Нийгмийн эрүүл мэндийн ухааны сургууль, багш, ахлах багш, тэнхимийн эрхлэгч

2016-2020      Санхүүгийн зохицуулах хороо, Судалгаа эрсдэлийн шинжилгээний хэлтсийн дарга, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга/хавсран гүйцэтгэгч/

2020               Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны гишүүн бөгөөд дэд  дарга


БОЛОВСРОЛ

1998               Говь-Алтай аймгийн 10 жилийн 1 дүгээр сургууль

2004               МУИС, Эдийн засагч, статистикч

2007               ЭМШИУС , Нийгмийн эрүүл мэндийн ухааны магистр

2012               ЭМШИУС, Нийгмийн эрүүл мэндийн ухааны доктор