Хүдэрчулуун Сүрэнжавын

2020 оны 9-р сараас Тагнуулын Ерөнхий газрын дэд дарга


1979 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Хуульч-эрх зүйч мэргэжилтэй. Цэргийн байгууллагад нийт 17 жил ажилласан, цэргийн хурандаа цолтой. Тагнуулын ерөнхий газарт 2003 оноос одоог хүртэл ажилтан, ахлах ажилтан, тасгийн дарга, хэлтсийн дарга, газрын орлогч, газрын даргаар тус тус ажиллаж байсан.