Шижир Өлзийхүүгийн

2020 оны 2-р сараас  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх бөгөөд Монголын Хөлбөмбөгийн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан