Энхболд Батзэвэгийн

1002020 оны 11-р сараас Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн

Боловсрол:

 • Доктор (Ph.D) Кёонгги их сургууль, БНСУ
 • Магистр, Цагдаагийн академи, Монгол Улс
 • Бакалавр, Цагдаагийн академи, Монгол Улс

Ажилласан байдал:

 • Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн
 • Цагдаагийн академи, Дотоод хэргийн их сургууль, Хууль сахиулахын их сургуульд багш, төвийн дарга, тэнхимийн эрхлэгч
 • Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Цагдаагийн албан тухай хууль, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны болон Монгол Улсын Их хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүн
 • Азийн хөгжлийн банкны “Шүүхийн сургалтын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн зөвлөх-багш
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн сангийн “Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч төвтэй мөрдөн шалгах ажиллагаа: албан хаагчдыг чадавхжуулах нь” төслийн зохицуулагч
 • Нээлттэй Нийгэм Форумын “Цагдаагийн байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээ” төслийн зохицуулагч
 • БНСУ-ын Кёонгги их сургуулийн Гэмт явдал судлалын төвд ахлах судлаач
 • Ховд аймгийн Цагдаагийн хэлтэст цагдаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа

 • 2020.11.06-2026-11.06