Энхболд Бөхчулууны

2020 оны 10-р сараас Сүхбаатар дүүргийн ИТХ-ын дарга