Энхтайван Ганболдын

2020 оноос Монголбанкны дэд ерөнхийлөгч


Ажлын туршлага

Дэд Ерөнхийлөгч, Монголбанк, Монгол Улс
2020 оноос
 
Гүйцэтгэх захирал, Монголын үндэсний давхар даатгалын корпораци, Монгол Улс
2018-2020
 
Гүйцэтгэх захирал, Хөдөө аж ахуйн давхар даатгалын корпораци, Монгол Улс
2015-2018
 
Шинжээч, Глобал комплаенсийн хэлтэс, Лондон дахь Bank of America Merrill Lynch, Их Британи Улс
2013-2015
 
Сайдын гүйцэтгэх туслах, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, гадаад худалдааны хэлтсийн атташе, Монгол Улсын Гадаад Харилцааны Яам, Монгол Улс
2011-2012
 
Даатгалын хэлтсийн хяналтын ажилтан, Олон улсын хамтын ажиллагааны газрын ахлах ажилтан, Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монгол Улс
2007-2011
 

Боловсрол, мэргэжил

Хуулийн магистр, Лондонгийн эдийн засаг, улс төрийн шинжлэх ухааны сургууль, Их Британи Улс
2019
 
Олон улсын бизнесийн магистр, Сент-Эндрюсийн их сургууль, Их Британи Улс
2013
 
Бизнесийн удирдлагын бакалавр, Арканзасын их сургууль, АНУ
2007